Kwaliteit en dienstverlening – Apotheek Zonegge – Zevenaar

Apotheek Zonegge

Apotheek Zonegge

Zonegge 24-03 6903 HH Zevenaar Tel:0316-331031 Fax:apotheekzonegge@ezorg.nl

Uw apotheek in Zevenaar

Apotheek Zonegge maakt deel uit van Gezondheidscentrum Zonegge.

U kunt via onze website 24 uur per dag informatie krijgen over onze apotheek en dienstverlening, geneesmiddelen en gezondheid.
Bovendien kunt u ook vragen stellen aan onze apotheker of daarvoor een afspraak maken.

Openingstijden

Maandag 08.00 - 17.30
Dinsdag 08.00 - 17.30
Woensdag 08.00 - 17.30
Donderdag 08.00 - 17.30
Vrijdag 08.00 - 17.30

 

Uitgifte automaat
Vanaf heden is het mogelijk om medicatie uit onze uitgifte automaat te halen. Dit kan met chronische medicatie waar geen bijbetaling op zit. De medicatie moet passen in een doosje van 9,5 x 15 cm.

Kwaliteit en dienstverlening

Apotheek Zonegge is een HKZ-gecertificeerde apotheek. Dit betekent dat wij werken volgens strikte normen en richtlijnen. Hieronder volgen een aantal onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

Norm en richtlijn

Onze apotheek werkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).

Op de site van onze beroepsorganisatie, de KNMP, kunt u de NAN bekijken: www.knmp.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek, met inachtneming van de privacywetgeving.

Beveiliging patiëntengegevens

Elektronische uitwisseling van patiëntengegevens geschiedt via een beveiligde internetverbinding die voldoet aan NEN7510.

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelengebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij kunnen alleen zorgvragen van mensen behandelen van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zo nodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens over de patiënt opgenomen, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel het bezorgadres. Daarnaast is het actuele chronische gebruik van medicijnen opgenomen in het medicatiedossier. Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

Als u wilt dat gegevens uit uw medicatiedossier aan uzelf of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u of de zorgverlener contact opnemen met de apotheek.

Wij verstrekken uw medicatiegegevens aan u, op vertoon van uw legitimatiebewijs.

Verstrekking van uw gegevens aan andere zorgverleners vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving. De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens), zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid van de patiënt

De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen) in persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of niet volledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie dan ook zo snel mogelijk door aan uw apotheek.

Zorgvragen

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt zo goed mogelijk begeleidt wordt. Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: telefonisch, per e-mail en persoonlijk contact in de apotheek.

Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, bijwerkingen  of aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.

In onze apotheek is ook een aparte spreekkamer ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties.

Beantwoording van elektronische vragen

Via deze website en via de e-mail kunnen ook vragen gesteld worden. Bij onduidelijkheden neemt er iemand contact met u op. Vragen die via de e-mail of via de website binnen komen, worden binnen een redelijke termijn behandeld. Mocht u geen antwoord hebben gekregen, neem dan contact met ons op. Er kan iets misgegaan zijn in de verbinding.

Medicijnconsult

Voor een persoonlijk medicijnconsult bent u welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy te kunnen garanderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw apotheek.

Recepten

Geldigheid recept

Een geldig recept is uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (her)haalrecept mag niet ouder zijn dan een jaar. Bij vragen of onduidelijkheden over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts.

Aanleveren recept

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (via u of via de arts). Na ontvangst en controle van het recept kunt u de medicijnen ophalen of komen wij ze bezorgen.

Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen  officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant of mailt, scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.

Veel lokale artsen faxen recepten en sturen het origineel (later) op.

Spoedeisende recepten

Voor medicijnen waar u zo snel mogelijk over moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden is in het dienstrooster aangegeven waar u terecht kunt voor spoedmedicatie.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het opstellen van de teksten op de website uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de apotheker of de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze teksten.